• 8mm插板弹簧针

8mm插板弹簧针

所属分类: pogopin弹簧针, 产品展示 | 发布日期:2022-03-29 05:03:58

产品概述
耐久性: 100,000~1,000,000 次循环
工作电流: 2A(连续),3A(峰值)
接触电阻: 20 mΩ Max
工作温度: -55 / +125℃(不连续)
振动:不连续 > 1μs @ 0-200 HZ, 10G

产品详情

产品概述

耐久性: 100,000~1,000,000 次循环
工作电流: 2A(连续),3A(峰值)
接触电阻: 20 mΩ Max
工作温度: -55 / +125℃(不连续)
振动:不连续 > 1μs @ 0-200 HZ, 10G

产品图纸

8mm插板弹簧针插图

产品展示

8mm插板弹簧针插图1 8mm插板弹簧针插图2

发表回复